-

 

Kalevalan algu -

 

Mieli milma mielitteli,

Piähyttä painetteli

Lähtie miula laulamahan,

Šanazie šanelemahan,

Miän viržyzet virkamahan,

Rovun laulut laulaman,

Šanazet šuušša šulatah,

Paginat paniečetah,

Kielellä kiirehelläh,

Hambahilla heittiäčetäh.

Velli-kulda, veikkozeni,

Lapšušaijan varavelli!

Lähe nyt miun ker laulamahan,

Šanazie šanelemahan

Yhteh myö yhyttiämmä,

Kahtualda käytelemmä!

Harvoin yhteh myö yhymmä,

Toine toista niämmä tiälä,

Näillä raukoilla rajoilla,

Vilurannan muahuzilla.

Panellamma käzi kädeh,

Šormet šormiloin kena,

Laulemma laulat hyvät,

Parhat panellamma,

Kuulla noida kuldazie,

Tiedie niidä mielizen ker,

Nuorizošša nouzevašša,

Rahvahašša kažvavašša;

Noida šuamie šamoida,

Viržyzie viettyzie

Vyöldä vanhan Väinämözen,

Alda ahjon Ilmarizen,

Piäštä keihän Kaugomielen,

Jougahazen nuolen tieldä,

Pohjarannan peldoloilda,

Kalevalan kangahilda.

Niidä ennen tuatto laulo

Kirvešvartta veštiäššä;

Niidä muamoni opašti

Kezriämäššä värtiniä,

Milma lašta lattiella

Ieššä polvin pyöriäššä,

Maijon juojana pahan,

Pienukkazena pikkuzena.

Šampo ei kavotan šanoida

Eigä Louhi paginoida;

Vanheni šanoissa šampo,

Kado Louhi tiedohukših,

Viržilöih Vibune vaibu,

Kaugomieli kižavolla.

.

 

Vielä on muida šanoida,¨

Opaššukšie oppimie:

Tien viereššä tembomie,

Kadajašta katkomie,

Raidazešta riibimie,

Vežoista vedelemie,

Piäštä heinän hieromie,

Tiehyzeldä noštamie,

Paimenešša käveleššä,

Lapšena kujon aidazilla,

Mezihillä mättähillä,

Kuldazilla kangahilla,

Muššan Mussikon jäleššä,

Kirjon kirjavan keralla.

Vilu miula virdä virko,

Vihma vedi viržyzie,

Šanua toista tuulet tuodih,

Meren vedyzet vejettih.

Linnut laulettih laulua,

Puun ladvat pagizeldih.

Ne mie kerällä kiärin,

Šuoritin niät šomazešti.

Kerän pissin korjazella,

Šomennetun regyzellä;

Vein korjazella kodih,

Regyzellä riihen luokši;

Panin aitan orren piällä,

Vaškizella vakkazella.

Viikon ollah virret vilušša,

Pitäldi pimieššä peitettyöt.

Viengö vilušta virret,

Lapan laulut pakkazešta,

Panen pertih vakkazeni,

Kandelen kodih kerän,

Alla kaunehen katokšen,

Avualen mie šanoin vakan,

Viržilippahan viritän,

Kerittelen piän keräldä,

Šuorin šolmun šomennetun?

Niin laulan hyväzen virren,

Šomembazen šanottelen

Leiväštä rugihizešta,

Oluošta ozrazešta.

Kun ei tuottane olutta,

Tarittane ehtoverost`a,

Laulan šuulda laihemmalda,

Hoivazelda helizellän

Tämän ildazen ilokši,

Nygypäivän kaunehukši,

Huomnešpäivän hyväzekši,

Uuven huomnekšen algehekši

Luadi Gennadij Svetlov.

Vuonna 1997 on paineldu Oma mua šanomalehešša.

 

Используются технологии uCoz